คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

ลูกค้าควรมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า ดังนี้ 

  1. ชื่อ-นามสกุลของผู้รับปลายทาง
  2. หมายเลขโทรศัพท์
  3. รหัสไปรษณีย์ของเมืองปลายทาง
  4. รายละเอียดของพัสดุหรือซองเอกสาร 

Express ระยะเวลาการขนส่งอยู่ระหว่าง 5-10 วันทำการ

Courier ระยะเวลาการจัดส่ง 2 วันทำการ

Standart ระยะเวลา 17-20 วัน

บริการจัดส่งโดย Air Freight และขนส่งตู้สินค้า โปรดติดต่อเรา

 SC Logistic เรามีบริการรับสินค้า เอกสาร และพัสดุ ถึงหน้าประตูบ้านท่าน และส่งมอบให้ถึงมือผู้รับทั่วโลก Door to Door service

  1. สินค้าประเภทยา เครื่องสำอาง
  2. สารเคมี ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
  3. เสื้อผ้าที่ขนส่งไปยังประเทศโซนยุโรป จะต้องแนบเอกสาร CO (Certificate of Origin) ชนิดเอกสาร Textile

สาเหตุที่สินค้าถูกส่งคืน อาจมาจากเหตุผลต่างๆ
1.ข้อมูลที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจน และไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้
2.กรณีลูกค้าต้องการส่งสินค้าต้องห้ามไปยังประเทศนั้นๆ
3.ผู้รับปลายทาง ไม่ยอมรับสินค้า